1. Dziś • Zwiastowanie rekolekcji, które głosi ks. dr Mirosław SOCAŁA, pracownik naukowy z KUL-u. Rekolekcje będą trwać do środy. Uczestnictwo w rekolekcjach jest naszym duchowym obowiązkiem – urzeczywistnia się słuchaniem słowa Bożego, przystąpieniem do sakramentu pojednania oraz Komunią św. • Gościmy przedstawicieli Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II. Zachęcamy do indywidualnych rozmów. Żyjemy nadzieją…