Ks. Tomasz Lewniewski, proboszcz od 1998
Ks. Tomasz Mital, wikariusz od 2015
Ks. Piotr Niedziela, wikariusz od 2022
Ks. Jan Pietruszka, rezydent od 2007

Proboszczowie kazimierscy (historia)
Ks. Wincenty- prebendarz kościoła zamkowego Świętej Trójcy w Lublinie, około 1325 r.
Ks. Jan Lubrański- kanonik krakowski, następnie biskup płocki i później biskup poznański; fundator Akademii w Poznaniu zwanej Akademią Lubrańskiego w roku 1497. 
Ks. Bernard Lubrański- sekretarz Jego Królewskiej Mości, równocześnie proboszcz kościoła Św. Floriana w Krakowie (I połowa XVI wieku).
Ks. Jakub Udrycki- kanonik sandomierski (po połowie XVI wieku).
Ks. Maciej Bech- pisarz grodzko-krakowski, sekretarz Jego Królewskiej Mości, kanonik sandomierski, proboszcz sandomierski, samborzycki, solecki i kazimierski (1580-1606).
Ks. mgr Wojciech Placenty (łac. Placentinus) ze Żnina- proboszcz janowiecki, kaznodzieja w kościele NMP w Kazimierzu (1606-1633).
Ks. Jan Izydor Flores- doktor obojga praw i teologii, kanonik sandomierski (1637-1663). 
Ks. Jan Zieleniewicz- dziekan kazimierski, oficjał chełmski (1664-1676).
Ks. Kazimierz Jan z Rokoszyc Ruszkowski- kanonik krakowski, proboszcz janowiecki, gręboszewski, kazimierski; Prezydent Trybunału Koronnego, enigmatycznej “Accacedmiae Marianae Rector” (1676-1715).
Ks. Walenty Chlebowski z Wybranowa- administrator diecezji chełmskiej.
Ks. Jan Mokronowski- kanonik płocki (1736-1761).
Ks. Franciszek Placyd Bocheński (1762-1788).
Ks. Jan Lubrański- Bibliotekarz Królewski, Lektor JKMci (1786-1799).
Ks. Jan Woronicz- późniejszy Arcybiskup Warszawski, Prymas Polski, poeta (1800-1802). 
Ks. Jan Jędrzejewicz (1802-1829). 
Administratorzy parafii w latach 1829-1833: Ks. Jan Reżeński – proboszcz w Konopnicy; Ks. Kazimierz Sosnowski późniejszy administrator diecezji lubelskiej; Ks. Józef Borowski – późniejszy proboszcz w Urzędowie; Ks. Wojciech Kałwowoski później proboszcz w Czemieńsku 
Ks. Ignacy Pełczyński (1833-1861)
Ks. Mateusz Serwiński (1861-1864) – kanonik lubelski i kaliski, uczestnk Powstania Styczniowego, więzień carski następnie zesłaniec syberyjski
Ks. Ludwik Mech (1864-1869) – wikary i administrator parafii kazimierskiej
Ks. Ignacy Szczepański (1869-1873)
Ks. Kazimierz Borysik (1873-1874)
Ks. Władysław Petrykowski (1874-1884)
Ks. Leon Kaszewski (1884-1897) – autor pierwszych drukowanych artykułów z historią parafii kazimierskiej
Ks. Franciszek Wojno (1897-1905)
Ks. Adam Sadowski (1905-1906)
Ks. Antoni Ferenzewicz (1906-1909)
Ks. Hipolit Boratyński (1909-1951) – kanonik kapituły zamojskiej
Ks. Andrzej Kamiński (1951-1965) – pułkownik Wojska Polskiego, kapelan, architekt amator
Ks. dr Wacław Staniszewski (1965-1969)
Ks. Stanisław Szczuka (1969-1970) – nastepnie kanonik kapituły zamojskiej
Ks. Zdzisław Maćkowiak (1970-1998) – kanonik kapituły zamojskiej, lubelskiej