We wtorki, czwartki oraz soboty o 17:30, w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu, odśpiewywane jest nabożeństwo Gorzkich Żali. Jest to typowo polska forma modlitwy, po raz pierwszy odprawiona w 1707 roku, zatwierdzona przez władze kościelne. Opisuje ona mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Zachęcamy do uczestnictwa w tej formie modlitwy w naszej parafii.