Kancelaria parafialna znajduje się w budynku plebanii (ul. Zamkowa 6).

Kancelaria parafialna
otwarta jest
w dni powszednie
w godz. 9.00 – 10.00 oraz 16.00 – 17.00.

Kancelaria cmentarza (rejestracja grobów i opłaty roczne)
otwarta jest we wtorki i piątki
w godz. 9.00 – 11.00.

W niedziele, uroczystości i święta (także państwowe) – kancelaria nieczynna.

Sprawy kancelaryjne, w innych godzinach otwarcia, możliwe do załatwienia, po wcześniejszym umówieniu z duszpasterzem lub pracownikami parafii.

Duszpasterze:

Ks. Proboszcz Tomasz Lewniewski
tel. 81 881 08 70
507 025 219
kancelara@kazimierz-fara.pl

Wikariusze:

Ks. Tomasz Mital – tel. 81 881 01 76
Ks. Karol Mazurek – tel. 81 882 00 70

 Pracownicy parafii:

Organista – wydawanie metryk i spisywanie akt

Adam Głos – tel. 508 243 891
Organista nie ustala terminów udzielania sakramentów w parafii oraz nie wydaje zgody na przygotowanie do przyjęcia sakramentów poza parafią. W tych sprawach prosimy o kontakt z duszpasterzami.

Kościelny – dekoracja kościoła

Jacek Walencik – tel. 667 689 444

Administracja cmentarza – grabarz

Sławomir Kleczewski – tel. 601 987 644

 Parking parafialny przy plebanii
Waldemar Rutkowski – tel. 695 615 484

Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym
ul. Zamkowa 6
24-120 Kazimierz Dolny 
Polska
woj. lubelskie

tel. (+48) 81 88-10-870
tel. kom. (+48) 507 025 219

Kancelaria: kancelaria@kazimierz-fara.pl