Dwunastego marca odbyły się uroczystości poświęcone pamięci mjr. Hieronima Dekutowskiego, ps. Zapora oraz jego podkomendnych. Centralnym punktem była msza św. o godz. 10:30, celebrowana przez ks. Proboszcza i koncelebrowana przez ks. Tomasza. Po jej zakończeniu nastąpiło przejście pod obelisk upamiętniający bohaterów, gdzie złożono kwiaty i w krótkich przemowach wspomniano o “Wyklętych”. Żołnierze wyklęci bronią się…