Wspólnoty i grupy parafialne
1. Liturgiczna Służba Ołtarza ; ministranci, lektorzy i szafarze. Spotkania w sobotę o 9.00
2. Neokatechumenat;
• I Wspólnota, liturgia słowa -środa 19.30, Eucharystia –sobota 19.30.
Prezbiter ks. Tomasz Lewniewski
• II Wspólnota, liturgia słowa- środa 19.30, Eucharystia-sobota 19.30.
Prezbiter ks. Grzegorz Kiciak
• III Wspólnota, liturgia słowa- wtorek 19.30, Eucharystia-sobota 19.30.
rezbiter ks. Tomasz Mital
3. Chór parafialny, opiekun organista mgr Adam Janusz Głos.
4. Różaniec Rodziców za Dzieci, Kółka Różańcowe, spotkanie w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17.00.
5. Apostolstwo Dobrej Śmierci, spotkanie pierwszy piątek miesiąca o godz. 17.00.
6. Rada Parafialna- liczy 30 osób, spotyka się raz na kwartał. Podejmuje inicjatywy duszpasterskie
w parafii i nakreśla ich plan. Przewodniczący Marek Kubiś, opiekun ks. Tomasz
7. Rada Ekonomiczna- liczy 20 osób, spotyka się raz na kwartał. Podejmuje inicjatywy ekonomiczne
w parafii.
8. Akcja Katolicka, spotkanie raz w miesiącu.
9. Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne p.w. Św. Anny, spotkanie Zarządu raz w miesiącu. Świetlica integracyjna , spotkania w czwartki i piątki o godz. 15.30.
Grupa wsparcia dla osób z problemami alkoholowymi raz w tygodniu, niedziela 11.00.
10. Świetlica dla dzieci przy współpracy z Agape.
11. Grupa młodzieży przygotowująca się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie