Wspólnoty i grupy parafialne

1. Liturgiczna Służba Ołtarza ; ministranci, lektorzy i szafarze.
2. Neokatechumenat;
• I Wspólnota, liturgia słowa – środa 19.30, Eucharystia – sobota 19.30.
Prezbiter ks. Tomasz Lewniewski
• II i III Wspólnota, liturgia słowa- środa 19.30, Eucharystia – sobota 19.30.
Prezbiter ks. Tomasz Mital
3. Chór parafialny, opiekun organista mgr Adam Janusz Głos.
4. Różaniec Rodziców za Dzieci, Kółka Różańcowe, spotkanie w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17.00.
5. Apostolstwo Dobrej Śmierci, spotkanie pierwszy piątek miesiąca o godz. 17.00.
6. Rada Parafialna- liczy 30 osób, spotyka się raz na kwartał. Podejmuje inicjatywy duszpasterskie
w parafii i nakreśla ich plan. Przewodniczący Andrzej Dudek, opiekun ks. Proboszcz
7. Rada Ekonomiczna- liczy 20 osób, spotyka się raz na kwartał. Podejmuje inicjatywy ekonomiczne w parafii.
8. Akcja Katolicka, spotkanie raz w miesiącu.
9. Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne p.w. Św. Anny, spotkanie Zarządu raz w miesiącu. Świetlica integracyjna, świetlica dla dzieci. Spotkania w Wikarówce, ul. Nadrzeczna 7. 
10. Rodzina Przyjaciół Radia Maryja.
11. Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego “Kazimierska Fara”
Grupa wsparcia dla osób z problemami alkoholowymi (AA) raz w tygodniu, niedziela 11.00. – kaplica w Bochotnicy.