Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć działalność parafii lub przekazać środki na konkretne dzieła diecezjalne lub ogólnokościelne, informujemy o możliwości  dokonywania wpłat na konto bankowe.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła
ul Zamkowa 6, 24-120 Kazimierz Dolny

Nr konta: 68 8731 0001 0007 8126 2000 0090

W zależności od celu wpłaty prosimy w tytule wpisać:

  • utrzymanie parafii – gdy składana ofiara ma służyć celom materialnego utrzymania parafii;
  • data godzina intencja – np. 12.2020 godz. 6.00 + Jan Kowalski – gdy składana ofiara wiąże się z zamówioną intencją mszalną;
  • Seminarium, Caritas, misje, itd. – gdy ofiara, za naszym pośrednictwem, ma wesprzeć konkretne dzieło Kościoła.

Przypominamy także, że zgodnie z prawem podatkowym, darowizny na cele kultu religijnego można odliczyć od podatku dochodowego. Należy jednak w tytule przelewu wpisać darowizna na cele kultu religijnego i zachować dowód wpłaty.