Od godziny 9.00 do 12.00 błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny, co pół godziny, przy pomniku św. Jana Pawła II (w razie niepogody w kościele). Od godziny 9.00 błogosławieństwo pokarmów w stałych miejscach, w wioskach.