Po dwóch latach przerwy, powróciliśmy do tradycji procesji z palmami po kazimierskim rynku. Procesję poprzedziło błogosławieństwo palm oraz odczytanie fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Po procesji, w trakcie mszy św., I Wspólnota Neokatechumenalna uroczyście wyznała wiarę, przygotowując się w sposób szczególny do wydarzenia wręczenia białych szat, które oficjalnie kończy etapy…