1. Dziś • Zwiastowanie rekolekcji, które głosi ks. dr Jerzy Król. Rekolekcje będą trwać do środy. Uczestnictwo w rekolekcjach jest naszym duchowym obowiązkiem – urzeczywistnia się słuchaniem słowa Bożego, przystąpieniem do sakramentu pojednania oraz Komunią św. • Po mszy św. o godz. 9.00 wspólna konferencja dla rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania (w kościele).…