W niedzielę, 20 września, gościliśmy w naszej parafii, wraz klasztorem oo. franciszkanów, zespół Czeremszyna z Tarnopola na Ukrainie. Zespół tworzą osoby młode, głównie studenci. Po każdej mszy św. muzycy wykonywali mini koncert i rozprowadzali swoje płyty, których nabycie było jednocześnie naszą cegiełką w dalszy rozwój zespołu.