Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, i 233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja zgromadziły nas w kościele parafialnym na uroczystej sumie o godz. 10:30, której przewodniczył ojciec Rafał z klasztoru ojców Franciszkanów. Po Eucharystii odbyło się przejście pod klasztor, gdzie miał miejsce dalszy ciąg uroczystości.

Serdeczne Bóg zapłać! obecnym: przedstawicielom władz, pocztom sztandarowym i wszystkim wiernym za okazanie wiary i patriotyzmu, które od zarania dziejów towarzyszyły naszym przodkom. 

Przypomnijmy, że tekst Konstytucji 3 maja rozpoczynał się tymi słowami: „W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego” – świadczy to o wierze głęboko zakorzenionej w naszym kraju.