1. Dziś: • Przeżywamy Niedzielę Słowa Bożego, której celem jest ponowne odkrywanie i pogłębienie znaczenia Biblii w życiu Kościoła i w osobistym życiu człowieka. • W modlitwach pamiętamy o babciach i dziadkach. • Na sumie modlimy się w intencji naszej Ojczyzny w 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Po Mszy św. otwarcie wystawy oraz okolicznościowy referat.…