1. Dziś • Bóg zapłać diakonowi Mikołajowi za wygłoszoną homilię i zebranie ofiar. Wszystkim – za złożoną ofiarę na MSD w Lublinie. • Na sumie polecamy Miłosierdziu Bożemu Ks. Kan. Zdzisława Maćkowiaka z racji 98 ur. 2. W tym tygodniu: • Poniedziałek – Jutro Msza św. o 7.00 i 18.00 oraz całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu…