Ksiądz Piotr Niedziela, nasz nowy wikariusz, w sobotni wieczór otworzył tegoroczny Kazimierski Festiwal Organowy. Witając wszystkich bardzo ciepło i serdecznie życzył miłych i wzniosłych przeżyć duchowych i artystycznych. Odczytał listę organizatorów i patronów wydarzenia. W imieniu Burmistrza Miasta głos zabrała pani Justyna Prajsnar. Koncert poprowadził pan Jan Popis, a Renata Marcinkute-Lesieur wykonała go w sposób…