Ksiądz Piotr Niedziela, nasz nowy wikariusz, w sobotni wieczór otworzył tegoroczny Kazimierski Festiwal Organowy. Witając wszystkich bardzo ciepło i serdecznie życzył miłych i wzniosłych przeżyć duchowych i artystycznych. Odczytał listę organizatorów i patronów wydarzenia.

W imieniu Burmistrza Miasta głos zabrała pani Justyna Prajsnar.

Koncert poprowadził pan Jan Popis, a Renata Marcinkute-Lesieur wykonała go w sposób mistrzowski!

Licznie zgromadzona publiczność gromkimi brawami nagrodziła artystkę.

Organizatorem Kazimierskiego Festiwalu Organowego jest:
Parafia Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym

Współorganizatorami wydarzenia są:
Miasto Kazimierz Dolny
Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki
Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”
Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego “Kazimierska Fara”
Stowarzyszenie Anthill

Partnerem wydarzenia jest:
Województwo Lubelskie.
Archidiecezja Lubelska
Dzwonnica Kultury
Mecenas Kultury: Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A.

Partnerem medialnym jest Telewizja Polska Oddział Terenowy w Lublinie

Wydarzenie objęli patronatem medialnym:
Radio Lublin
Kurier Lubelski

Wydarzenie jest objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego

Transmisja koncertów odbywa się na antenie TVP3 Lublin, a retransmisja koncertów odbywać się będzie w każdy poniedziałek o godzinie 19.20

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z koncertu.