Aniołowie  przy pustym grobie Chrystusa rzekli do niewiast: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24, 5-6).

Z tym orędziem o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym poszli Apostołowie – mocą Ducha Świętego – na cały świat.  Głosząc  prawdę  o człowieku jako istocie stworzonej na obraz i podobieństwo Boże, prawdę o godności człowieka i jego ostatecznym powołaniu do wiecznej szczęśliwości, prawdę o świętości ludzkiego życia.  Prawdę że Życie  jest silniejsze  niż śmierć.

Życzymy  Wam wszystkim,  DRODZY PARAFIANIE i MILI GOŚCIE, aby rozważanie tych prawd podczas PASCHY 2019 budziło w Was radość i pokój, a równocześnie ogromną wdzięczność wobec Boga, który w swoim Synu Jezusie Chrystusie dał nam tak wielkiego Zbawiciela i Odkupiciela.

Duszpasterze kościoła farnego w Kazimierzu Dolnym