W drugim dniu rekolekcji Źródło pochylamy się nad tragedią grzechu, czyli świadomym wyborem człowieka – odrzuceniem miłości. Przyjęcie prawdy o swojej grzeszności pozwala dokonać pierwszego kroku na drodze ku nawróceniu i prawdziwej wolności.

Przedpołudniowa konferencja spotkała się z żywym zainteresowaniem wszystkich uczestników. Ekipa prowadząca, korzystając z różnorodnych środków przekazu, przedstawiała kwestię grzechu, jako brudu, którego nie da się samemu zmyć oraz niewoli, która podstępnie przysłania wszystkie nasze zmysły. Ważnym elementem przeżywania prawdy o grzechu było wniesienie krzyża, na którym dokonało się odkupienie człowieka. Położony na ziemi ukazywał prawdę o całkowitym uniżeniu się Boga. Każdy w osobistej modlitwie mógł uklęknąć przed krzyżem, przyznając się do tego, że jest grzesznikiem.

Punktem kulminacyjnym rekolekcji będzie sobotnia spowiedź, w trakcie której każdy będzie mógł doświadczyć wewnętrznej wolności. Sobota będzie także dniem powitania kopii Krzyża Trybunalskiego z relikwią Krzyża świętego.