Trzeci dzień rekolekcji Źródło pozwalał odkryć radość odkupienia. Bóg, w Jezusie Chrystusie, odpuszcza nam grzechy. Męka i śmierć na krzyżu prowadzi do nowego życia, w wolności dzieci Bożych. Widzialnym znakiem doświadczenia radości zbawienia była możliwość przystąpienia w tym dniu do sakramentu pokuty.