W siedem tygodni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa Kościół katolicki obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Tym samym świętuje swoje objawienie światu, bo w tym dniu, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, grono Apostołów zostało “uzbrojone mocą z wysoka” a Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm – wspólnotę. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele okres wielkanocny.

W naszej parafii dzień ten przeżywamy jako uroczystość odpustową w kaplicy w Bochotnicy. Sumie odpustowej w tym roku i homilię wygłosił o. Romuald Baingo SDS, kapelan sióstr betanek. Mszę św. zakończyła procesja eucharystyczna, a po niej rozpoczął się festyn rodzinny przy szkole w Bochotnicy.