Codziennie o godz. 6.00 sprawujemy w naszej parafii msze św. Roratnie. Nazwa roraty pochodzi od słów antyfony na wejście Rorate caeli desuper – Spuśćcie rosę niebiosa. Msza św. roratnia jest tzw. mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu. Ta msza jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi w tym czasie, ponieważ to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny. Przeżywała Ona adwent oczekiwania jako córka Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła.

W czasie odprawiania mszy św. roratniej zapala się dodatkową świecę, która symbolizuje patronkę adwentowego oczekiwania – Maryję. Roraty mają nam szczególnie przypominać Maryję, gdyż to Ona, podobnie jak jutrzenka wyprzedza wschód słońca, poprzedziła przyjście Światłości świata Jezusa Chrystusa.

Choć pora wczesna, to zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w porannej Eucharystii. Oprócz duchowych przeżyć możemy być świadkami budzącego się do życia świata, jak na poniższych kilku zdjęciach.