Dziś, o godz. 16.00, sprawowaliśmy mszę św. na zakończenie roku. W jej trakcie wybrzmiało uroczyste Te Deum, w którym dziękowaliśmy Bogu za wszelkie otrzymane w 2021 roku łaski.

W Roku Pańskim 2021 w naszej parafii udzieliliśmy: 40 chrztów, 44 ślubów, odprawiliśmy
121 pogrzebów, ____ dzieci przyjęło I Komunię św. i 21 osób sakrament bierzmowania. Udzieliliśmy ponad 42 tys. komunii św.
Codziennie było głoszone słowo Boże, w szkołach prowadzono lekcje katechezy; codziennie sprawowany był sakrament pokuty, odmawiany różaniec i odprawiane inne nabożeństwa. Osoby starsze i w podeszłym wieku były odwiedzane z posługą sakramentalną w domu. Centrum życia parafialnego była Eucharystia sprawowana codziennie. Niezliczony był czas modlitwy indywidualnej i osobistej. Pomimo pandemii nie rezygnowaliśmy z duszpasterskich posług – sprawowania i przygotowania do sakramentów oraz spotkań grup formacyjnych.
Zakończona została rewitalizacja Wikarówki. Podejmowane są bieżące remonty i konserwacje obiektów parafialnych. Sukcesywnie uzupełniamy, odnawiamy oraz wymieniamy paramenty i stroje liturgiczne.
W minionym roku wspieraliśmy finansowo, w miarę naszych możliwości, dzieła misyjne oraz tych, którzy zwracali się prośbą o pomoc. Wspomagaliśmy inicjatywy ogólnokościelne (Caritas, Seminarium, KUL i inne) dzieląc się naszymi ofiarami. Wszystko to na większą chwałę Bożą i większemu dobru człowieka.