W niedzielę 16 października minęła 44 r. wyboru kardynała Karola Wojtyły
na Głowę Kościoła Katolickiego, który przybrał imię Jan Paweł II. Dziękowaliśmy za dar i tajemnicę Jego posługi oraz zbieraliśmy ofiary na żywy pomnik Jego pamięci – Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia, który funduje stypendia dla ubogiej młodzieży z małych miejscowości.
O godz. 12.00 odprawiliśmy Mszę św. w intencji Ojczyzny przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Gościliśmy przedstawicieli Solidarności Ziemi Puławskiej,
Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym.
Uroczystość zakończyliśmy złożeniem kwiatów przed pamiątkową tablicą.