Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych to dzień czas szczególnej modlitwy do Boga za naszych bliskich zmarłych, aby osiągnęli oni udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca, który jest “przedsionkiem nieba”.

W naszej parafii, tradycyjnie, podczas mszy św. o godz. 10.00 modliliśmy się za zmarłych w minionym roku. Bezpośrednio po niej miała miejsce procesja żałobna, w trakcie której miłosierdziu Bożemu polecaliśmy papieży, biskupów, kapłanów, osób, które tworzyły tożsamość naszego miasta, rodziców, krewnych i znajomych, obrońców Ojczyzny i wszystkich spoczywających na kazimierskich cmentarza.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że sam kościół parafialny, jak i teren wokół niego, jest miejscem spoczynku wielu pokoleń kazimierzan. Świadczą o tym nie tylko nagrobki na starym cmentarzu, ale także niedostępne krypty kościoła farnego oraz liczne tablice i epitafia w i na zewnątrz kościoła. Fara jest także miejscem pamięci o ważnych postaciach w życiu parafii, miasta i Polski.