Gościmy dzisiaj ks. Jacka Krzemienia, kapelana wspólnoty Chleb Życia, założonej przez s. Małgorzatę Chmielewską. Ks. Jacek przez cały dzień głosi słowo Boże oraz dzieli się doświadczeniem pracy z osobami wykluczonymi społecznie, przede wszystkim bezdomnymi. Przy tej okazji  mamy możliwość wsparcia dzieł charytatywnych prowadzonych przez wspólnotę.

Wspólnota Chleb Życia działa w 8 krajach świata i prowadzi ponad 20 domów, dla ludzi bezdomnych, starych, chorych i matek z dziećmi, starając się  stworzyć miejsce godnego życia i umożliwić powrót do społeczeństwa. Nasza Fundacja  walczy z barierami edukacyjnymi na jakie napotykają dzieci i młodzież z ubogich rodzin, bezrobociem i wykluczeniem osób niepełnosprawnych.