Wzorem lat ubiegłych w naszej parafii gościliśmy ks. Jacka Krzemienia, kapelana wspólnoty “Chleb Życia”, pomagającej osobom najuboższym i wykluczonym.

Ksiądz Jacek głosił do nas słowo Boże, a my mogliśmy wesprzeć współtworzoną przez niego inicjatywę pomocą materialną. Pamiętajmy także o modlitwie za to dzieło. Bóg zapłać!