W niedzielę, 26 lipca, gościliśmy księży Jacka i Krzysztofa ze wspólnoty Chleb Życia, założonej przez s. Małgorzatę Chmielewską. Ks. Jacek głosił słowo Boże oraz dzielił się doświadczeniem pracy z osobami wykluczonymi społecznie, przede wszystkim bezdomnymi. Przy tej okazji  mieliśmy możliwość wsparcia dzieł charytatywnych prowadzonych przez wspólnotę.

Wspólnota Chleb Życia prowadzi domy, dla ludzi bezdomnych, starych, chorych i matek z dziećmi, starając się  stworzyć miejsce do godnego życia i umożliwić powrót do społeczeństwa. Fundacja  walczy z barierami edukacyjnymi na jakie napotykają dzieci i młodzież z ubogich rodzin, bezrobociem i wykluczeniem osób niepełnosprawnych. Gromadzi się wokół Eucharystii jako Lud Boży, któremu przewodzi Jezus-Baranek ofiarowany za grzechy świata. Bóg przyszedł na świat, żeby go pojednać ze sobą i nam, chrześcijanom, swoim uczniom, zlecił to jednanie wszędzie tam, gdzie człowiek jest zraniony, odrzucony, prześladowany.