W samo południe w farze miały miejsce uroczystości pośmiertnego wręczenia dyplomu i medali Honorowych Obywateli Miasta Kazimierz Dolny  Wiktorowi, Anastazji, Zofii i Leokadii Góreckim – Sprawiedliwym wśród Narodów Świata – którzy w latach 1942-44 ukrywali w swoim gospodarstwie na Górach dwie rodziny żydowskie.

Po mszy świętej nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy.