Doroczne świętowanie Paschy, które określamy mianem Triduum Paschalnego, jaśnieje jako szczyt całego roku li­turgicznego. W dzisiejszy wieczór zgromadziliśmy się wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy. Sprawując Mszę Wie­czerzy Pańskiej, która jest rozpoczęciem obchodów Paschy, uczestniczyliśmy w tych samych wydarzeniach. Jezus bowiem nie tylko raz jeden obchodził ucztę paschalną, lecz odtąd naka­zał ją zawsze sprawować. Uczynił więc z niej sakrament. Dziś ten sam Jezus wziął chleb i wino i przemienił je w swoje Cia­ło i Krew, aby nas nakarmić. Wszystko to czynił z miłości ku nam. Przed swoją męką na krzyżu pozostał obec­ny pod osłoną znaków sakramentalnych, zwłaszcza Euchary­stii i kapłaństwa, których ustanowienie dziś wspominamy. Od­chodząc, Chrystus zobowiązał nas do wzajemnej miłości, która jest największym przykazaniem. Znakiem miłości w liturgii było obmycie nóg dwunastu mężczyznom oraz procesja z darami, czyli miłość, która słu­ży i miłość, która ofiarowuje siebie.