Kancelaria cmentarza prosi o wnoszenie opłat rocznych, we wtorki i piątki w godz. 9.00-11.00.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustawą o cmentarzach zaległości z tytułu opłaty cmentarnej nie mogą przekraczać 20 lat. Prosimy o rejestrację starych grobów.

Osoby posiadające tzw. groby dziecięce prosimy o kontakt z kancelarią, w celu przeniesienia szczątków do innych zarejestrowanych grobów. Ze względu na brak miejsca na cmentarzu teren ten będzie w najbliższym czasie dostosowywany do pochówku osób dorosłych.