Od soboty obowiązują nowe zasady sanitarne. W kościele może przebywać 55 osób, w kościele św. Anny i w kaplicach po 18.

Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu, zasłanianiu ust i nosa oraz zachowaniu odstępu od innych uczestników min. 1,5 m.

Przypominamy o możliwości skorzystania z dyspensy od udziału w niedzielnej mszy św. Zachęcamy jednak do uczestnictwa we mszy św. w ciągu tygodnia. Przypominamy także, że komunia św. udzielana jest do ust lub na rękę, a formie jej przyjęcia każdy przyjmujący decyduje w sumieniu. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty. Spowiedź codziennie podczas mszy św. porannej oraz w trakcie różańca wypominkowego.

Prosimy o wrażliwość na potrzeby osób starszych, chorych i samotnych – o sąsiedzką pomoc i wsparcie tych osób w czasie nasilonej fali pandemii koronawirusa.

Konferencje dla kandydatów do sakramentu bierzmowania będą przeprowadzane w sposób zdalny. Kandydaci otrzymali odpowiednie instrukcje. Prosimy o zaangażowane uczestnictwo. Zachęcamy też do wspólnej modlitwy w rodzinach.