1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych, msze św. wg porządku niedzielnego. Po mszy św.
o godz. 10.30 wyruszy procesja na cmentarz. Msza św. o godz. 12.00 będzie sprawowana na cmentarzu. Nie ma mszy w kaplicach.
We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – 2 listopada – msze św. w kościele o godz. 8.00, 9.00, 10.00 (za zmarłych w minionym roku) i 18.00. Po mszy św. o godz. 10.00 wyruszy procesja żałobna na cmentarz.

Osoby odwiedzające groby bliskich prosimy o zachowanie porządku i zasad sanitarnych. Zachęcamy do udziału w liturgii w kościele lub na cmentarzu. Pamiętajmy o obowiązku uczestnictwa we mszy św. w dniu 1 listopada.

Przypominamy też, że od 1 do 8 listopada możemy uzyskać odpust zupełny ofiarowany za zmarłych.
Uwaga: Decyzją Penitencjarii Apostolskiej także w tym roku, ze względu na pandemię Covid-19, będzie można otrzymać odpust zupełny i ofiarować go za wiernych zmarłych przez cały listopad, a nie tylko przez osiem dni od Uroczystości Wszystkich Świętych.

Publikujemy tłumaczenie całego Dekretu:

DEKRET

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, po wysłuchaniu licznych próśb, które napłynęły ostatnio od różnych Pasterzy Kościoła w związku z wciąż trwającą pandemią, potwierdza i rozszerza na cały listopad 2021 r. wszystkie dobrodziejstwa duchowe, już udzielone 22 października 2020 r. Dekretem Prot. N. 791/20/I, którym, z powodu pandemii Covid-19, odpusty zupełne za wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały listopad 2020 r.

Z tej odnowionej wielkoduszności Kościoła z pewnością wierni czerpać będą pobożne postanowienia i siłę duchową, aby nadawać swojemu życiu kierunek zgodny z prawem ewangelicznym, w synowskiej komunii z Ojcem Świętym, widzialnym fundamentem i Pasterzem Kościoła katolickiego.

Niniejszy dekret obowiązuje przez cały listopad.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 27 października 2021 r.
Kard. Mauro Piacenza
Penitencjarz Większy
Ks. Prał. Krzysztof Nykiel
Regens

Oryginalny tekst dokumentu:

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/10/28/0700/01488.html