Tegoroczną uroczystość odpustową rozpoczęliśmy Mszą św. na cmentarzu parafialnym w wieczór wigilijny o godz. 18.00. Liturgii przewodniczył nasz rodak ks. dr Marek Saran – misjonarz z Tanzanii, w koncelebrze był O. Franciszek z klasztoru franciszkańskiego.

W sam dzień święta ( 24.08. środa) Msze św. były odprawiane o godz. 9.00 , 12.00 suma odpustowa i 18.00. Kazania na Mszy św. 9.00 i 18.00 głosił O. Andrzej Madej OMI dyplomata watykański i misjonarz z Turkmenistanu. Sumę celebrował O. Andrzej a kazanie wygłosił O. Marian Gil OMI z Kanady. Obecni byli księża z dekanatu. 

Bardzo dziękujemy parafianom i gościom za żywe uczestnictwo w uroczystości.