W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, którą do liturgii wprowadził papież Pius XI. Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia, a Jego panowanie nie wynika z konkretnych dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie względu ma pełną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go kreuje i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw i władzy ziemskiej. Jego panowanie dotyczy wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Królestwo Chrystusa już istnieje w Kościele – jest całkowicie realne – choć w pełni objawi się na końcu czasów.

Ten dzień jest także świętem patronalnym Akcji Katolickiej, której oddział jest w naszej parafii oraz sióstr betanek.

Obraz Chrystusa Króla autorstwa Antoniego Michalaka w kościele św. Anny