W środę 17 października, podczas trwającego Tygodnia Papieskiego, uczniowie klas VIII i III gimnazjum Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym uczestniczyli w Parafialnym Marszu Pamięci św. Jana Pawła II. Rozpoczęto w południe przejście przebiegało przez ważne miejsca pamięci w naszym mieście: cmentarze żydowski i radziecki na Czerniawach, cmentarz parafialny i stary cmentarz na Wzgórzu Zamkowym. Przemarsz był okazją do zetknięcia z bogatym dziedzictwem św. Jana Pawła II, które w tym roku zgłębiamy pod hasłem Promieniowanie Ojcostwa. Zaproponowane rozważania obejmowały tematykę ojcostwa i miłości Boga Ojca, potrzeby miłosierdzia i przebaczenia, znaczenia rodziny i wychowania, znaczenia ojczyzny oraz wezwania do budowania świata opartego o wartości: solidarności, pokoju i jedności.