W sobotę, 11 listopada, przypadała 105. rocznica odzyskania niepodległości. W sposób szczególny modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny podczas sumy o godzinie 10:30. Przewodniczył jej o. Rafał z klasztoru franciszkanów w koncelebrze ks. Proboszcza, który wygłosił kazanie zawierające szereg odniesień do historii naszego kraju, podkreślając zaangażowanie w walce o niepodległy kraj.

W czasie Eucharystii towarzyszyły nam: śpiew chóru parafialnego, a także poczty sztandarowe szkół i jednostek ochotnicznych straży pożarnych z terenu naszej parafii. 

Pod koniec mszy św. odbyła się krótka część artystyczna, kiedy to młodzież zaśpiewała pieśni patriotyczne i odczytała wiersze. Po modlitwie nastąpiło przejście pod klasztor, do miejsca pamięci, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Bóg zapłać! za obecność przedstawicielom władzy – na czele z burmistrzem p. Arturem Pomianowskim, nauczycielom, strażakom, uczniom, służbie ołtarza i wszystkim wiernym.