W najbliższą niedzielę będziemy obchodzili Święto Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy na nabożeństwo w Godzinie Miłosierdzia o godz. 15.00.

Inspiracją  dla ustanowienia  święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej:

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299).

 

Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Święto, obchodzone najpierw lokalnie w diecezjach polskich, ustanowił św. Jan Paweł II w 2000 roku.

Na zdjęciu Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie (2010 rok) z obrazem Chrystusa Miłosiernego, autorstwa Eugeniusza Kazimirowskiego