W środę rozpoczynamy czas Wielkiego Postu, który postem, modlitwą i jałmużną ma nas przygotować na Święto Paschy. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły tj. łącznie jakościowy i ilościowy (powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych i przyjmujemy tylko 3 posiłki w ciągu dnia).

Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz. 9.00, 10.30, 16.00 – dla dzieci szkolnych z rodzicami i 18.00.

Rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.

Rozpoczynamy także celebrowanie nabożeństw wielkopostnych.