W niedzielę, 31 lipca 2022, o godz. 15.00, w Wikarówce (ul. Nadrzeczna 7), zapraszamy na spotkanie z Panem Pawłem Andrzejem Lisickim.
Redaktor Lisicki jest znanym dziennikarzem, publicystą, eseistą i tłumaczem literackim. Autor wielu publikacji. W latach 1991–1993 był dziennikarzem „Życia Warszawy”, od 1993 dziennikarzem i w latach 2006–2011 redaktorem naczelnym dziennika „Rzeczpospolita”. Jest współzałożycielem (2011) tygodnika „Uważam Rze” pełniąc w latach 2011–2012 funkcję redaktora naczelnego. Od 2013 jest redaktorem naczelnym tygodnika „Do Rzeczy”.