Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej o godz. 17:00 rozpoczęliśmy obchody Świętego Triduum Paschalnego. To dziś po uroczystym odśpiewaniu Chwała Bogu dzwony kościelne zamilkły aż Niedzieli Zmartwychwstania. W Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie przez Jezusa sakramentu Eucharystii oraz kapłaństwa, prosząc o następne powołania do służby w Kościele.

Pomiędzy liturgią słowa i liturgią eucharystyczną nastąpił obrzęd Mandatum – obmycia nóg na znak miłości, o których usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii wg św. Jana.

Liturgia została zakończona uroczystym przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Przechowania, tzw. ciemnicy. Trwamy w modlitwie, której kolejnym etapem będzie Liturgia Wielkiego Piątku.