W tygodniu papieskim, w sobotę 17 października, w ramach wieczornej modlitwy różańcowej, modliliśmy się o wyniesienie do chwały ołtarzy rodziców św. Jana Pawła II – Emilii i Karola Wojtyłów. Ich proces beatyfikacyjny został uroczyście zainaugurowany 7 maja br. w wadowickiej bazylice, obok domo rodzinnego, w którym Wojtyłowie mieszkali przez wiele lat wspólnego życia. We wspólnej modlitwie prosiliśmy o świętość naszych rodzin, dla których małżeństwo Emilii i Karola Wojtyłów może być wzorem.