Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP to doroczne święto patronalne wspólnoty Różaniec Rodziców za Dzieci oraz dzień szczególnej modlitwy o świętość życia ludzkiego.

Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Podejmuje modlitwę włączając się w 20-sto osobowe grupy rodziców, zwane różami. Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec.

W naszej parafii od kilku lat działa wspólnota Różańca Rodziców za Dzieci, która spotyka się na modlitwie w każdy I wtorek miesiąca, o godz. 17.15. Tradycyjnie, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, członkowie wspólnoty modlili się na mszy św. o godz. 18.00. Była także możliwość włączenia nowych członków, poprzez zapisanie imion dzieci do specjalnej księgi, wystawionej przed ołtarzem.

Niepokalane Poczęcie NMP przypomina nam także o stałej konieczności zanoszenia modlitwy w intencji świętości życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci. Szczególną okazją i zobowiązaniem jest podjęcie się Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego a Zagrożonego Zagładą. Dzieło polega na osobistym zobowiązaniu do odmówienia codziennie dziesiątka różańca i specjalnej modlitwy w intencji poczętego dziecka, znanego Bogu, którego życie zagrożone zagładą. W naszej parafii uroczyste przyrzeczenia składane są 25 marca, ale można do nich przystąpić w każdym wybranym przez siebie czasie. Modlitwa trwa przez 9 miesięcy.