25 maja przypada rocznica śmierci rtm. Witolda Pileckiego. Został on zamordowany z rozkazu władz komunistycznych w 1948 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie, o godz. 21.30 – strzałem w tył głowy.

Rtm. Witold Pilecki był oficerem ZWZ-AK, w 1940 r. dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do Auschwitz, aby zdobyć informacje o obozie; po ucieczce z Auschwitz walczył w Powstaniu Warszawskim. W 1947 r. został aresztowany przez UB; torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji, skazany został na karę śmierci, a jego szczątków do dzisiaj nie odnaleziono.

W rocznicę śmierci modliliśmy się w jego intencji oraz za wszystkich Żołnierzy Niezłomnych, którzy nie wahali się oddać życia za obronę Ojczyzny. Po mszy św. wieczorowej miało miejsce symboliczne zapalenie zniczy i złożenie kwiatów przy parafialnej ścianie pamięci.