W piątek, 5 lipca br., Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne pw. św. Anny podpisało w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie ze środków UE projektu rewitalizacji Wikarówki, z przeznaczeniem na cele społeczne. W ramach projektu zostanie przeprowadzona rozbudowa, odbudowa i konserwacja zabytkowego zespołu architektonicznego i dostosowanie go do powstania ośrodka dziennego pobytu dla seniorów i osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Jednocześnie w imieniu Stowarzyszenia dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w uregulowaniu statusu prawnego nieruchomości oraz byli zaangażowani w żmudnym procesie pozyskania dotacji. Zachęcamy także do współpracy wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w nowo powstającym dziele, nawiązującym do chlubnej tradycji pomocy biednym i potrzebującym, pielęgnowanej przez społeczność kazimierską w ramach działalności Fundacji dla Starców i Kalek pw. św. Anny.