W dniach 27-29 marca w naszej parafii odbyły się wielkopostne rekolekcje, w czasie których nauki głosił ks. dr Mirosław Socała.

Najmłodsi, przygotowujący się do sakramentu I Komunii Świętej, w ostatnim dniu rekolekcji otrzymali książeczki modlitewne.

Bogu składamy dzięki za ten owocny okres, a księdza rekolekcjonistę polecamy w naszych modlitwach.