Drogim parafianom i miłym gościom przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem władz państwowych, na terenie kościoła oraz w jego otoczeniu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekowania dłoni. W trosce o dobro wspólne prosimy o zastosowanie się do zaleceń. Jednocześnie informujemy, że dozowniki płynu dezynfekującego znajdują się przy każdym wejściu do kościoła, po prawej stronie.

Msze św. i nabożeństwa sprawowane są wg normalnego porządku. W codziennej modlitwie zachęcamy wszystkich do zawierzenia Bogu obecnej sytuacji pandemi koronawirusa oraz prośby o dobre decyzje, zarówno władz państwowych i  wszystkich instytucji, jak i naszych osobistych.