Pomimo pandemii realizujemy najważniejsze zadania wynikające z misji Kościoła – trwamy na modlitwie, sprawujemy sakramenty i przygotowujemy do ich przyjęcia.
Ważnym momentem dla młodzieży, przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, była sobotnia celebracja, w trakcie której kandydaci potwierdzili swoją wolę trwania w Kościele, poprzez uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego, poprzedzone liturgią słowa Bożego.
Kandydaci kontynuują swoje przygotowania w trakcie cotygodniowych zdalnych konferencji oraz poprzez udział w cotygodniowej mszy św. i comiesięcznym przeżywaniu sakramentu pokuty.
 
Przypominamy także, że od najbliższej niedzieli, po mszy św. o godz. 12.00, wznawiamy katechezy dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I komunii św.
 
O rozpoczęciu katechez przedmałżeńskich poinformujemy w najbliższą niedzielę.