Osoby, które posiadają niepotrzebny a sprawny sprzęt komputerowy lub mają możliwość nabycia komputerów prosimy o kontakt w celu ich udostępnienia dzieciom z naszej parafii wykluczonym cyfrowo. Aktualnie nauka w szkołach odbywa się na sposób zdalny i wiele dzieci z naszej parafii, z racji braku sprzętu, nie może uczestniczyć w zajęciach.