Już dzisiaj prosimy o zgłaszanie chorych, do których udamy się z posługą sakramentalną po zakończeniu rekolekcji. Jednocześnie informujemy, że ze względów epidemiologicznych, udamy się tylko do tych chorych, którzy zostaną zgłoszeni. Szczegóły wyjazdu do chorych podamy 9 grudnia, na zakończenie rekolekcji. Informacja zostanie umieszczona także na stronie internetowej.