Dnia 14 września, w ramach akcji Polska pod krzyżem, odbyła się parafialna pielgrzymka na Święty Krzyż, do Kałkowa- Godowa oraz do Świętej Katarzyny. Pierwszym punktem pielgrzymki było Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu i suma odpustowa o godz. 10.00. Następnym punktem programu był Kałków-Godów, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej oraz Golgota. Po odprawieniu Drogi Krzyżowej i podziwianiu panoramy był czas na posiłek. Pielgrzymkę zakończył przejazd do Świętej Katarzyny, gdzie znajduje się kościół i klasztor klauzurowy sióstr Bernardynek. Tam jedna z sióstr opowiedziała o  Zgromadzeniu i przybliżyła historię tego miejsca.